BUND Landesverband Sachsen

Řeky a vody

Labe, Mulda, Spréva, Nisa a Elster jsou známé i daleko za hranicemi Saska. Saským vodám se však nedaří. Vodní toky jsou napřímeny a prohloubeny, příčné stavby brání migraci ryb a vodní plochy znečišťuje vysoký obsah škodlivin. Postavme se za ně!

BUND Sasko požaduje

  • Rozšíření záplavových oblastí a inundačních území - důležitá ochrana před povodněmi
  • Implementace rámcové směrnice EU o vodě v celém Sasku - pro řeky a potoky, které jsou volně plynoucí a plné ryb.
  • Snížit přísun živin a pesticidů do vodních ploch.
  • Ochrana a rozšíření břehového koridoru

Projekt "Labe žije”

Labe je jednou z nejvýznamnějších evropských řek. Tato jedinečná řeka pramení v českých Krkonoších, protéká, severně kolem Prahy, dále přes Ústí nad Labem a Děčín, poté překračuje hranice a dále se line skrze Bad Schadau, Drážďany, Magdeburg a Hamburk a svou cestu končí v Severním moři.

Na své cestě prochází Labe velmi rozdílnými oblastmi, které jsou méně čí více ovlivněny člověkem, které tvoří mnoho tváří této řeky. Někdy je Labe divoké, jindy zase velmi klidné, někdy je v centru dění a jindy je zas o samotě. To vše chceme společně prozkoumat a zažít.

Náš německo-český projekt "Labe žije!" vás zve na exkurze, konferenci a různé ekologické vzdělávací akce na školách a univerzitách. Společně s našimi partnery z Arniky podporujeme výměnu a navazování kontaktů mezi lidmi žijícími na Labi a s Labem, především mezi Drážďany, Děčínem a Ústím nad Labem. Chceme přispět ke zlepšení ekologického stavu Labe a zvýšit povědomí o Rámcové směrnici o vodě (WFD).

Save the date!

Blick auf die Elbe aus Vogelperspektive  (Carola Kunze / BUND Sachsen)

Dne 26.01.2024 se uskuteční konference pro všechny zájemce o Labe!

Navštívíme také vaši školu! Pokud máte zájem o projektový den nebo školní workshop na vaší škole, kontaktujte nás!

Máte-li jakékoli další dotazy nebo návrhy, neváhejte nás kontaktovat: 
theresa.schwenke(at)bund-sachsen.de (kontakt v němčině)
marie.dostalova(at)arnika.org (český kontakt)

Elbe-Niedrigwasser in Dresden Elbe-Niedrigwasser in Dresden  (BUND Sachsen/Carola Kunze)

Kontakt

Marie Dostálová

Projektový pracovník Labe - Arnika
marie.dostalova(at)arnika.org | Arnika - Prague | Seifertova 327/85 130 00 Prague 3 | Czech Republic E-Mail schreiben Tel.: +420 774 406 825 Webseite

Kontakt

Theresa Schwenke

Projektový pracovník Labe
theresa.schwenke(at)bund-sachsen.de Drážďany | Německo E-Mail schreiben Tel.: +49 351 847 544 62

Tento projekt je financován Spolkovým ministerstvem životního prostředí, ochrany přírody, jaderné bezpečnosti a ochrany spotřebitele (BMUV).

Dieses Projekt wird gefördert durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV).

BUND-Bestellkorb